یلدای 1402

شب یلدا


یلدا به عنوان یکی از سنتهای دیرین ایرانیان، از دیرباز تاکنون مورد گرامیداشت بوده است و وظیفه ما به عنوان یک ایرانی این است که با پاسداشت این سنت ها به حفظ و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی خود کمک کنیم.


شرکت آی تک به عنوان یک شرکت پیشتاز در عرصه گرامیداشت سنتهای ایران عزیز، همواره تلاش داشته است که از چنین مناسبت هایی به منظور ترویج سنت اصیل ایرانی و همچنین تقویت رابطه بین کارکنان و سازمان، استفاده نماید.


همچون سالیان گذشته، به مناسبت فرار رسیدن شب یلدا، هیئت مدیره محترم شرکت آی تک، براساس یک سنت قدیمی و حسنه، نسبت به اهدای یک بسته ویژه شب یلدا به کلیه پرسنل خدوم و زحمتکش شرکت آی تک، مساعدت نمودند.

2151035560

دیدگاهتان را بنویسید

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.